A vállalkozás likviditási együtthatója

A likviditás azt mutatja, hogy mennyit a vállalkozásképes időben átruházni az eszközöket készpénzre. Más szóval, a likviditás a társaság ingatlanának piaci értéken történő eladási üteme, vagy pedig egy áru pénzbe való átalakulása.

Az eszközök nagyon folyékonyak (rövid távúpénzügyi befektetések és készpénz), gyorsan realizált (sürgős követelések), lassan realizált (12 hónapot meghaladó követelések és egyéb forgóeszközök), valamint nehezen megvalósítható (nem forgatható). Az eszközök kategóriáját a tényezőtől függően határozza meg, amely azt mutatja, hogy az ingatlan milyen gyorsan és egyszerűen teljes értéket érhet el.

A vállalkozás likviditásának meghatározása magában foglaljaegy ilyen koncepció használata, mint a likviditási arány. Számos ilyen együtthatót használnak a számításhoz. a likviditási ráták azt mutatják, hogy a gazdálkodó milyen gyorsan tudja megvalósítani az ingatlan egy bizonyos részét, a rövid lejáratú adósság kifizetése érdekében.

A likviditási arány (áram) leheta folyó forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek aránya. Az operatív eszközöket kell érteni, az összeg a forgóeszközök, ha levonják a hosszú lejáratú követelések, azaz az ilyen amelyre a kifizetés lesz szükség legkorábban 1 év. Ez a likviditási ráta azt mutatja meg, hogy a gazdálkodó képes-e a saját rövid lejáratú kötelezettségeinek visszafizetésére, ha a forgóeszközök realizálódnak. A jelenlegi likviditás arányának meg kell egyeznie vagy meg kell haladnia a 2 normatív értékét.

A gyors likviditási arány határozza mega rendkívül likvid eszközöknek a vállalkozás által vállalt rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított arányát. Ebben az esetben a rendkívül likvid eszközöket a vállalkozásnál készpénzként, valamint a pénzügyi eszközök bankszámláján vagy rövid lejáratú befektetésein kell érteni. Ide tartoznak a sürgős követelések is. Ennek az aránynak meg kell egyeznie vagy annál nagyobbnak kell lennie, mint az 1. standard érték. Ez a likviditási ráta egyértelművé teszi a vállalkozás képességeit a rövid lejáratú adósságok kiszámításának szempontjából a késztermékek értékesítésének nehézségei esetén. A likviditási arány kiszámítása elsődleges feladat a vállalkozás helyzetének megértéséhez.

Egy másik likviditási arányabszolút együttható. Ezt a pénzt a rövid lejáratú pénzügyi befektetések és a rövid lejáratú kötelezettségek arányaként számítják ki. Ennek az együtthatónak a normája 0,2. együttható Jelzi a gazdálkodó képességét a rövid lejáratú kötelezettségek rendezésére, a termékek értékesítése és a követelések beszedése nélkül. A fenti tényezők lehetővé teszik a vállalkozás likviditásának megfogalmazását. Ha az együtthatókat a normatívnál jóval alacsonyabb mutatók jellemzik, ez azt jelzi, hogy a vállalat nem képes időben letétbe helyezni a jelenlegi kötelezettségeit, ami azt jelenti, hogy a hitelezők számára nagy pénzügyi kockázat áll fenn. Ha az együtthatók értékei jelentősen meghaladják a normatív mutatókat, a tőke irracionális módon kerül elosztásra a vállalkozások számára.

Így minden likviditási arányennek megfelelően kell kiszámítani és megfelelni a normatív mutatóknak - ebben az esetben a vállalkozás kiegyensúlyozott módon dolgozik, képes visszafizetni a hitelezőkre vonatkozó kötelezettségeit, és nem szembesül csődel. Ellenkező esetben sürgős intézkedéseket kell hozni a helyzet stabilizálása érdekében.

tetszett:
0
Pénzügyi együtthatók - a siker kulcsa
Az aktuális likviditás koefficiense: megmutatja
A vállalkozás fizetőképessége:
Hogyan van az abszolút együttható?
Gazdasági teljesítménymutatók
A vállalkozás leglikvidebb eszközei
A közbenső likviditás koefficiense és
A szolvenciaelemzés fontos eljárás
A szervezet likviditási mutatói
Legjobb hozzászólások
fel